Dải phân cách từ

chéo vành đai từ, tách từ cuộn, băng tải tách từ.