Lò xo cáp tải

mở rộng dây cuộn, cuộn điện có thể thu vào, lò xo tải cáp có thể thu vào.