Máy khuấy điện từ

sản phẩm điện từ, máy khuấy từ công nghiệp, từ trường quay.