Nam châm nâng điện

thiết bị xử lý vật liệu, nam châm nâng nặng, tay cầm nâng từ tính.