Cuộn dây cáp cơ giới

cuộn dây có thể thu vào, cuộn ống công nghiệp, cuộn dây mở rộng.