Nam châm nâng công nghiệp

thiết bị nâng điện từ, thiết bị nâng từ tính, nam châm nâng vĩnh viễn.