Nâng từ vĩnh viễn

thiết bị tách từ, tách từ cường độ cao, băng tải tách từ.