Máy tách từ vĩnh viễn

máy phát điện nam châm vĩnh cửu, công cụ nâng từ tính, nam châm mạnh nhỏ.